L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר

מערכת מצבר כפולה - מאפשרת הפעלת צרכנים למשך שעות ללא גרימת נזק למצבר המיועד להתנעה, ע"י הוספת מצבר ג'ל לפריקה עמוקה ובקר טעינה חכם המפריד בין המצברים, שומר על המצבר הראשי ויחד עם זאת מווסת טעינה גם למצבר המשני.

כאשר הרכב מונע, ממתג הבקר את המצבר המשני לאלטרנטור למטרת טעינה וכל זאת רק לאחר שבדק שהמצבר הראשי, מקבל טעינה מספקת, במידה והאלטרנטור חלש (או כל סיבה אחרת) והמצבר הראשי לא מקבל טעינה מספקת, הבקר לא ימתג את המצבר המשני והנ"ל לא יקבל טעינה.

מומלץ לבחור מצבר פריקה עמוקה, בתור מצבר משני, על מנת לאפשר לצרכנים לצרוך כמה זרם שצריך ללא פגיעה במצבר. במידה ובוחרים להשתמש במצבר רגיל בתור מצבר משני, במידה והמצבר נפרק מספר פעמים מתחת ל-10 Volt, לא נצליח להטעין את המצבר בשנית והמצבר יהיה חסר תועלת.

השימושים העיקריים למצבר נוסף, הם: מקרר שאמור לעבוד כל הלילה, או תאורה ללינת לילה, ו/או כל צרכן אחר אשר אמור להיות מחובר למצבר כאשר המנוע דומם ואין טעינה. כאשר אנחנו נמצאים בחנייה והמנוע דומם, הבקר מפסיק את המיתוג של המצבר מהאלטרנטור וכך גם מהמצבר הראשי וכל הצרכנים שמחוברים למצבר המשני, לא משפיעים על המצבר הראשי.

L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
L-200 התקנת מצבר שני למיצובישי הנטר
press to zoom
 

הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי קינג

הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
הגבהה 2 אינטש של OLD-MAN למיצובישי ק
press to zoom

התקנת שנורקל - מיצובישי קינג

במרכז השרות ניתן להזמין שנורקלים כמעט לכל רכבי ה4X4.

השנורקל מספק אוויר נקי יותר למנוע, וחיוני במיוחד בנסיעה בשטח רווי אבק ובצליחת מעברי מים.

במעבר בשלוליות ובנהרות השנורקל מאפשר למנוע יניקת אוויר מעל גובה המים.

התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
התקנת שנורקל - מיצובישי קינג
press to zoom